Kategoriseringstest

En kategoriseringstest kan afsløre problemer med navngivningen og struktureringen af menuerne på din hjemmeside. Et problem som vi ofte ser i forbindelse med terminologien og kategoristrukturen, er at teamet bag en hjemmeside i reglen lægger en teknisk og faglig vinkel på det produkt eller den ydelse hjemmesiden skal præsentere, mens brugerne har en helt anden praktisk og mere intuitiv tilgang til produktet.
Hvis din hjemmesides terminologi og kategoristruktur er organiseret ud fra måden hvorpå du selv og dine kollegaer forstår jeres produkt, vil brugeren opleve store vanskeligheder med at navigere rundt på siden. En kortsortering har til formål finde frem til dine brugeres måde at kategorisere og navngive indholdet på din hjemmeside, hvilket er forudsætningen for at skabe en logisk og intuitiv navigation for brugerne.